Lederrådgivning

Jeg har arbejdet med personlig og faglig udvikling af ledere siden 1998 og har gennemført flere hundrede individuelle lederudviklingsforløb med ledere i hele nordeuropa.
 
Det, som jeg konkret oplever, er, at investering i at udvikle den enkelte leder - både fagligt og personligt - er en rigtig god forretning.
 
Hvis de pågældende ledere - vel at mærke - både ønsker og evner udviklingen.
 

Lederudvikling er en god investering

En organisations overordnede ledelsesparadigme og den kultur, som dét skaber - kombineret med den nærmeste leders eller chefs lederstil - og den teamkultur, som dét skaber - har en direkte og afgørende indflydelse på medarbejdernes engagement, motivation og ikke mindst deres vilje til at præstere.
 
Den positive eller negative ledelsesmæssige indflydelse i en organisation - og i et team - kan aflæses direkte på bundlinjen i forhold til fx omsætning, overflødige udgifter og spild.
 
Det kræver blot, at man definerer en række relevante mål eller KPI'er, som man løbende følger op på. Og at man rent faktisk beregner, hvad manglende målopfyldelse, faldende motivation og produktivitet, tab af kunder, manglende eksekvering, stor personaleomsætning eller højt sygefravær rent faktisk koster.
 

God og dårlig ledelse i fakta og tal

En lang række danske og internationale undersøgelser viser bl.a.:
 • At 20 % af alle erhvervsaktive mennesker i disse år er så demotiverede og uengagerede, at de ville sige deres job op i morgen, hvis de havde råd.

 • At teams med motiverede medarbejdere er op til 43 % mere produktive end teams med demotiverede medarbejdere.
 • At ledere, der fokuserer bevidst og specifikt på at øge deres medarbejderes motivation og energi, kan skabe vækstrater på over 30 %.

 • At ledere, der er gode til at kommunikere og skabe tillid, har op mod 20 % flere high performere i deres teams.

 • At mennesker, der føler sig dårligt behandlet - typisk af deres leder eller chef - mister op til 30 % af deres beslutningskraft i hverdagen.
 • At op til 80 % af jobskift sker på grund af utilfredsstillende eller frustrerende ledelse. Enten fra den nærmeste leder eller fra virksomhedens øverste ledelse. 

 • At det i gennemsnit koster en årsløn at skifte en medarbejder ud. Og at god ledelse fastholder talenter.

 • At 60 % af danske medarbejdere vurderer, at de kunne gøre deres job bedre, hvis de rammer og arbejdsvilkår - som deres ledere skaber - var bedre.

 • At sygefravær koster danske virksomheder ca. 31 mia. kr. om året. Og at god ledelse er den bedste medicin mod sygefravær.

 • At der hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. stress.
          Og at topledelsens overordnede ledelsesstil - og den organisationskultur, dét skaber - i samspil med den nærmeste leders personlighed, ledelsesstil og kommunikationsform - og den teamkultur, dét skaber - har en væsentlig indflydelse på netop det.

 • At mennesker er 7 gange mere motiverede for at handle på en beslutning, de selv har været involveret i at tage - fremfor på en beslutning, der er dikteret af ledelsen.
          Fordi den nærmeste leder har direkte indflydelse på, i hvor høj grad medarbejderne bliver involveret og taget med på råd i beslutninger, har lederen også massiv indflydelse på, hvor motiverede medarbejderne er for at eksekvere på nye initiativer.
 
Charlotte Gad Køhlert | CVR: 34 93 56 10  | Tlf.: 3013 9036 | charlotte@gadkoehlert.dk